Головна » Для клієнтів » Оферта на домени RU UA EN
 
 
 
 
реєстрація   забули пароль?

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (УГОДА) НА РЕЄСТРАЦІЮ ДОМЕННИХ ІМЕН

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти Угоду на реєстрацію доменних імен. Зазначена Угода є публічною, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх замовників.
Якщо ви згідні з її умовами, можете зробити оплату послуг. У цьому випадку Угода буде вважатися укладеною, а наша фірма такою, що прийняла на себе зобов'язання надавати послуги з реєстрації/перереєстрації доменних імен.

ВИЗНАЧЕННЯ:

Реєстратор доменних імен - суб'єкт підприємницької діяльності, що згідно з відповідним Договором між ним та Адміністратором, надає послуги, необхідні для  технічного забзпечення делегування  та функціонування доменних імен невизначеному колу осіб (Реєстрантам).
Реєстрант доменних імен - (тут) фізична особа, яка користується послугами Реєстратора з забезпечення делегування та функціонування доменних імен.
Адміністратор домену - особа, що здійснює комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресації, в тому числі серверів доменних імен мережі Інтернет, направлених на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернету та вільної конкуренції.
Реєстр - інформаційно-технічна система обробки даних, що містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстраторів, Реєстрантів та контактних осіб Реєстрантів, та надає  інтерфейс для роботи Реєстраторів згідно з прийнятим Регламентом.
Оператор Реєстру – особа, що здійснює заходи з технічного супроводу Реєстру.
 

Згода на обробку персональних даних

Замовник заявляє, що він усвідомлює мету збору, зберігання та публікації інформації, що передається ним Виконавцю. Замовник підтверджує та погоджується з тим, що передана ним інформація може зберігатися, оброблятися, використовуватися та публікуватися Виконавцем. Замовник підтверджує і погоджується з тим, що ця інформація буде доступна публічно в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


про надання послуг з реєстрації/перереєстрації доменних імен

СПД ФО Годунов О.С., надалі РЕЄСТРАТОР, в особі Годунова Олександра Сергіовича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи і є платником єдиного податку, з одного боку, та будь-яка фізична особа, надалі РЕЄСТРАНТ, з другого боку, уклали дану Угоду про наступне:


1. Предмет Угоди

1.1 На підставі даної Угоди, РЕЄСТРАНТ доручає, а РЕЄСТРАТОР бере на себе зобов'язання виконати роботи, пов'язані з делегуванням обраних РЕЄСТРАНТОМ доменних імен на ім'я РЕЄСТРАНТА чи третіх осіб, вказаних РЕЄСТРАНТОМ, а РЕЄСТРАНТ - прийняти та сплатити послуги з реєстрації, супроводу та технічної підтримки обраного доменного імені в порядку та на умовах, що зумовлені цією Угодою.
1.2 При виконанні та/або тлумаченні цієї Угоди Cторони зобов'язуються неухильно керуватися чинним законодавством України, чинними Нормами користування мережею Інтернет та чинними Правилами домену, який бажає зареєструвати РЕЄСТРАНТ:
1.3 У випадку, коли на реєстрацію обраного доменного імені було подано декілька заявок, пріоритет визначається часом подання. Якщо заявка РЕЄСТРАНТА не є пріоритетною, сплачені кошти не повертаються, але можуть бути використані для сплати іншого виду послуг (делегування іншого доменного імені, хостинг-послуги тощо) згідно чинних розцінок.

2. Загальні положення

Дана Угода носить характер публічної оферти та є еквівалентом "усної угоди", і згідно чинного законодавства України, має належну юридичну силу. Відповідно до статті 642 глави 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічної оферти (Угоди) вважається здійснення РЕЄСТРАНТОМ платежу в рахунок оплати послуг РЕЄСТРАТОРА та одержання РЕЄСТРАТОРОМ відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1 За цією Угодою ЗАМОВНИК:
 • зобов'язується правильно сконфігурувати первинну і вторинну DNS-зони та перевірити їх працездатність, якщо доменні імена не будуть підтримуватись серверами ВИКОНАВЦЯ;
 • зобов'язується надати ВИКОНАВЦЮ всю необхідну для делегування та підтримки обраного доменного імені інформацію (електронною або  звичайною поштою) згідно вимог чинних Правил обраного домену;
 • зобов'язується надати ВИКОНАВЦЮ hostname та IP первинного і вторинного сервера доменних імен, які забезпечують технічну працездатність доменного імені (дані сервери на час надання інформації мають існувати та бути відповідно сконфігурованими для підтримки первинної і вторинної зони вищезазначеного доменного імені);
 • зобов'язується своєчасно та в повному обсязі, на умовах та в порядку, передбачених п.5 цієї Угоди, оплачувати послуги ВИКОНАВЦЯ;
 • під час створення замовлення та рахунку на послуги РЕЄСТРАНТ автоматично дає свою згоду на збір та обробку власних персональних даних;
 • зобов'язується надати ВИКОНАВЦЮ повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти ВИКОНАВЦЯ про будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цієї Угоди;
 • офіційно стверджує, що інформація надана згідно п.3.1 є повна, правдива і точна, і він зобов'язується своєчасно повідомляти про будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цієї Угоди;
 • розуміє, що вся надана ним ВИКОНАВЦЮ з метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатись в реєстраційній базі домену .UA або в базі http://www.internic.net/, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;
 • офіційно стверджує, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним ВИКОНАВЦЮ та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені. ЗАМОВНИК знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;
 • самостійно відповідає за регулярну перевірку змін у даних умовах на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ: http://ukrhosting.ua.
3.2 За цією Угодою ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:
 • надати ЗАМОВНИКУ наступний комплекс послуг з делегування та технічного супроводу обраного доменного імені, а саме:
  - перевірити створену ЗАМОВНИКОМ первинну та вторинну зону протягом 1 (одного) робочого дня з дня надання ЗАМОВНИКОМ інформації про створення зон та після проведення оплати згідно п.5 цієї Угоди;
  - оформити та надіслати заявку на делегування обраного доменного їмені адміністратору відповідної доменної зони (терміни реєстрації обраного доменного імені адміністратором відповідної доменної зони складає від 1 до 14 діб і залежить від роботи адміністратора конкретної зони);
  - у разі непрацездатності чи недоступності при перевірці створенних ЗАМОВНИКОМ зон, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується повідомити ЗАМОВНИКА про це.
 • вносити зміни в інформацію про доменне ім'я в базі доменинх імен WHOIS на вимогу ЗАМОВНИКА протягом 1 (одного) робочого дня, якщо така зміна не суперечить чинним Правилам відповідної доменної зони;
 • надавати ЗАМОВНИКУ необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням обраного ЗАМОВНИКОМ доменного імені, що надіслані за адресою електронної пошти .

4. Додаткові зобов'язання Сторін

4.1 При розірвані чи припиненні дії цієї Угоди РЕЄСТРАНТ зобов'язується до кінця терміну делегування обраного доменного імені укласти Угоду із іншим реєстратором або відмовитися від делегування доменого імені.
4.2 При розірванні чи припиненні дії цієї Угоди РЕЄСТРАТОР зобов'язується підтримувати роботу домену до закінчення терміну делегування обраного РЕЄСТРАНТОМ домену. Якщо РЕЄСТРАНТ не уклав договору з іншим реєстратором після закінчення терміну делегування доменного імені, РЕЄСТРАТОР відміняє делегування данного доменного імені РЕЄСТРАНТУ.
4.3 При трансфері домену заявку на перенесення необхідно оформити за 20 днів до закінчення терміну делегування домену. Трансфер нового домену або домену, перенесеного на обслуговування до UKRHOSTING, до іншого реєстратора стає доступним через 60 днів з моменту реєстрації/перенесення домену.

5. Порядок оплати

5.1 Послуги з делегування обраного доменного імені надаються РЕЄСТРАТОРОМ на умовах попередньої оплати за не менш ніж за 1 (один) календарний рік згідно з чинним прейскурантом. Сплата послуг на наступний період повинна надходити не менше ніж за 2 (два) робочих дні до закінчення попереднього оплаченого періоду.
5.2 Для перереєстрації доменного імені у випадку проплати послуг пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до закінчення попереднього оплаченого періоду,РЕЄСТРАНТ проплачує послуги РЕЄСТРАТОРА за 2(два) роки згідно чинного прейскуранта. Делегування доменного імені в такому випадку продовжується на 2 (два) роки.
5.3 Оплата послуг проводиться згідно рахунку на оплату послуг. Для отримання рахунку РЕЄСТРАНТ повинен оформити заявку на послугу на сайті РЕЄСТРАТОРА або у своєму обліковому записі.
5.4 Вартість послуг з реєстрації, супроводу та технічної підтримки доменних імен вказана на офіційному веб-сайті РЕЄСТРАТОРА за адресою http://ukrhosting.ua/ser_domreg.php.
5.5 У випадку зміни чинного прейскуранту нові умови публікуються на сервері РЕЄСТРАТОРА  не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до введення в дію нових розцінок. У випадку, якщо протягом 7 (семи) днів з моменту публікації нової версії прейскуранту РЕЄСТРАНТ не заявить РЕЄСТРАТОРУ про свої можливі заперечення листом, переданим електронно або звичайною поштою, такий прейскурант вважається прийнятим РЕЄСТРАНТОМ.
5.6 Оплата РЕЄСТРАНТОМ послуг з делегування та підтримки доменного імені за цією Угодою здійснюється авансовими платежами в національній валюті України за ціною, заявленою на нашому сайті на день оплати. Платежі здійснюються перерахуваннями коштів на розрахунковий рахунок РЕЄСТРАТОРА.

6. Відповідальність Сторін

6.1 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ чи третьою стороною за будь-які затримки, переривання, збитки чи втрати, що відбуваються:
 • через несправність обладнання, яке не належить ВИКОНАВЦЮ, але є складовою частиною мережі;
 • через недостатню якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;
 • внаслідок обставин непереборної сили в загальноприйнятому розумінні.
6.2 Недодержання ЗАМОВНИКОМ істотних умов, передбачених чинними Правилами обраного домену, є грубим порушенням умов Угоди і може бути підставою для розірвання Угоди за ініціативою ВИКОНАВЦЯ та відміни адміністратором доменної зони ЗАМОВНИКУ доменного імені.
6.3 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити обслуговування ЗАМОВНИКА або розірвати Угоду в безумовному порядку в наступних випадках:
6.4 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за неправомірні дії ЗАМОВНИКА, що пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, використанням обраного доменного імені для розсилання спаму тощо.
6.5 ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити ЗАМОВНИКУ у реєстрації будь-якого доменного імені або відмінити вже зареєстроване доменне ім'я, якщо доменне ім'я містить слова ненормативної лексики, використовується для спаму, для аморальної чи протизаконної діяльності тощо. Сплачені кошти у такому випадку не повертаються, а можуть бути переведені на інший вид послуг (делегування іншого доменного імені, хостінг-послуги тощо) відповідно до діючих розцінок.
6.6 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи втрачену вигоду), що зазнав ЗАМОВНИК під час використання або невикористання послуг ВИКОНАВЦЯ.
6.7 ЗАМОВНИК самостійно відповідає за регулярну перевірку змін умов даної Угоди на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ http://ukrhosting.com.
6.8 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право вимагати доплату за доменні імена, які були зареєстровані ВИКОНАВЦЕМ для ЗАМОВНИКА зі знижкою/безкоштовно, при зміні реєстратора (хостера). Розмір доплати визначається як різниця повної вартості реєстрації домену (без знижки) і фактично сплаченої вартості.
6.9 ВИКОНАВЕЦЬ має право надсилати на контактну адресу ЗАМОВНИКА електронні листи з повідомленнями, що містять інформацію про зміни чи доповнення у переліку послуг, що надає ВИКОНАВЕЦЬ, про проведення робіт чи оновлення обладнання, проведення акцій або будь-яку іншу інформацію, що стосується діяльності ВИКОНАВЦЯ.

7. Врегулювання спорів

7.1 Термін "доменний спір" за цією Угодою означає будь-який спір, що може виникнути в зв'язку з реєстрацією (делегуванням), переделегуванням, скасуванням реєстрації (делегування) та використанням доменних імен.
7.2 Момент виникнення доменного спору є момент одержання РЕЄСТРАТОРОМ або Адміністратором відповідного доменного імені позовної заяви, прийнятої судом, та ухвали про відкриття (порушення) провадження по справі. Момент розв'язання доменного спору є момент одержання РЕЄСТРАТОРОМ або Адміністратором доменного імені прийнятого судом рішення, що вступило в законну силу або підписаної сторонами спору мирової угоди.
7.3 З моменту виникнення доменного спору РЕЄСТРАТОР або Адміністратор відповідного доменного імені блокує внесення будь-яких змін до запису про спірне доменне ім`я після отримання позовної заяви, прийнятої судом, та ухвали про відкриття (порушення) провадження по справі.
7.4 Докази прийняття судом позовної заяви направляються зацікавленою особою РЕЄСТРАТОРУ або Адміністратору відповідного доменного імені.
7.5 РЕЄСТРАНТ доменного імені, щодо якого виник доменний спір, самостійно несе відповідальність за можливе порушення прав третіх осіб. У разі потреби, за клопотанням зацікавленої сторони,  РЕЄСТРАТОР доменних імен може надати суду достовірну інформацію про реєстрацію конкретного доменного імені.
7.6 РЕЄСТРАТОР, Адміністратор та Оператор Реєстру відповідного доменного імені не несуть відповідальності за будь-які дії РЕЄСТРАНТА доменного імені, стосовно якого виник доменний спір, та не залучаються в якості осіб, які приймають участь у судових спорах щодо доменних імен.
7.7 При залученні до судового спору РЕЄСТРАТОРА та/або Адміністратора доменних імен, у зв'язку з використанням РЕЄСТРАНТОМ у своїй діяльності доменного імені, стосовно якого виник доменний спір, сторона такого спору, на вимогу якої РЕЄСТРАТОР та/або Адміністратор доменних імен були залучені до участі у судовому розгляді, відшкодовує збитки (у тому числі судові витрати), які понесені РЕЄСТРАТОРОМ та/або Адміністратором доменних імен у зв'язку з таким спором.

8. Термін дії Угоди

8.1 Угода укладається терміном на 1 (один) рік і автоматично продовжується на наступний рік, за умови авансової оплати РЕЄСТРАНТОМ послуг згідно п.5 та за відсутності взаємних претензій.
8.2 Угода набирає чинності з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок РЕЄСТРАТОРА і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань по ній. Дата початку надання послуг залежить від дати початку делегування обраного доменного імені та може відрізнятись від дати укладання Угоди. Дата закінчення надання послуг також може відрізнятись від дати закінчення дії Угоди.
8.3 З моменту укладання Угоди всі попередні усні та письмові домовленості Сторін, що стосуються предмету Угоди, втрачають силу.
8.4 Угода вважається розірваною у разі подання ініціатором розірвання заяви про це іншій Стороні. Заява може бути надіслана звичайною або електронною поштою на адресу іншої Сторони. При цьому Сторона-ініціатор розірвання Угоди повинна не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів повідомити про свій намір іншу Сторону.
8.5 РЕЄСТРАНТ має право на розірвання Угоди в односторонньому порядку лише у випадках відсутності заборгованості перед РЕЄСТРАТОРОМ.
8.6 РЕЄСТРАНТ може розірвати Угоду з РЕЄСТРАТОРОМ та укласти договір з іншим реєстратором без відміни делегування обраного доменного імені. У такому випадку РЕЄСТРАНТ має попередити РЕЄСТРАТОРА про такий намір не менш як за 5 (п'ять) днів електронною або звичайною поштою.
8.7 Угода може бути розірвана РЕЄСТРАТОРОМ в односторонньому порядку без попередження з подальшою відміною делегування РЕЄСТРАНТУ доменного імені у випадках, передбачених цією Угодою, а також в силу причин, що знаходяться поза межами контролю РЕЄСТРАТОРА, за умови обов'язкового надсилання електронного повідомлення РЕЄСТРАНТУ.
8.8 У випадку дострокового розірвання Угоди внесена РЕЄСТРАНТОМ оплата не повертається.
8.9 Угода залишається в силі в разі зміни реквізитів сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми тощо.


9. Адреса та банківські реквізити РЕЄСТРАТОРА

ФОП Годунов Олександр Сергійович

р/р 26005010969898 в ПАТ "УКРСОЦБАНК"

МФО 300023 ЄДРПОУ 2969716059

Платник єдиного податку

тел. 032-23-93-503


ПЕРЕВІРКА ДОМЕНУ

домен:
 
зона: OK

РЕЄСТРАНТ ДОМЕНУ

 
OK

НОВИНИ

RSS
Збільшення цін на українські домени
З 30.04.2016. ...»
30/04/2016
Увага! Графік роботи техпідтримки
Вихідні: 01-04 травня і 09-11 травня ...»
27/04/2015
На сайті встановлений реальний курс долара
...»
17/04/2015
Збільшення вартості хостингу
для послуг віртуального хостингу на серверах, що знаходяться за межами України ...»
30/03/2015
Підвищення цін на українські домени
З 01.04.15 підвищення цін на доменні імена ...»
13/03/2015
Увага! Домени з контактами в Криму
Міжнародні домени, які мають у контактах кримський адреса, будуть заблоковані ...»
05/03/2015

НАШІ КЛІЄНТИ


olezh.lviv.ua

bv.dn.ua

favorite-club.com

recreation.in.ua
© 2002 – 2024 ukrhosting.com
HOSTOBZOR.ru Credit card purchases will be sold by
2Checkout.com,Inc. - Ohio, U.S.A.
Services provided by UKRHOSTING
Ukrhosting accepts credit card payments via 2CheckOut

Головна сторінкаПідтримкаКонтактиФорум
Мапа сайтуАрхів документівАрхів новин

Оферта на домены
Domain Registration Policy