Головна » Для клієнтів » Оферта на хостинг RU UA EN
 
 
 
 
реєстрація   забули пароль?

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (УГОДА) ПРО НАДАННЯ ХОСТИНГ-ПОСЛУГ

Викладена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти Угоду з надання хостинг-послуг. Зазначена Угода є публічною, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх замовників. Якщо ви згодні з її умовами - можете сплатити послуги. У цьому випадку Угода буде вважатися укладеною, а наша фірма такою, що прийняла на себе зобов'язання надавати послуги хостингу та супутні йому послуги.
 

Згода на обробку персональних даних

Замовник заявляє, що він усвідомлює мету збору, зберігання та публікації інформації, що передається ним Виконавцю. Замовник підтверджує та погоджується з тим, що передана ним інформація може зберігатися, оброблюватися, використовуватися та публікуватися Виконавцем.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


про надання хостинг-послуг

СПД ФО Годунов О.С., надалі ВИКОНАВЕЦЬ, в особі Годунова Олександра Сергійовича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи і є платником єдиного податку, з одного боку, та будь-яка фізична особа, надалі ЗАМОВНИК, з другого боку, уклали дану Угоду про наступне:


1. Предмет Угоди

На підставі цієї Угоди ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання з розміщення веб-проектів ЗАМОВНИКА в мережі Інтернет за базовим тарифним хостинг-планом, який обрав ЗАМОВНИК, згідно переліку ресурсів та послуг, що публікуються на сайті ВИКОНАВЦЯ в розділі Веб-хостинг.


2. Загальні положення

2.1 Дана Угода носить характер публічної оферти та є еквівалентом "усної угоди" і згідно чинного законодавства України має належну юридичну силу.
У відповідності до статті 642 глави 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічної оферти (Угоди) вважається здійснення ЗАМОВНИКОМ платежу в рахунок оплати послуг та одержання ВИКОНАВЦЕМ відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.
2.2 ЗАМОВНИК створює в Панелі керування персональну картку (акаунт) згідно обраного базового тарифного хостинг-плану.
2.3 ВИКОНАВЕЦЬ активує створений ЗАМОВНИКОМ акаунт після внесення ЗАМОВНИКОМ авансового платежу згідно сформованого замовлення одразу після проведення вищевказаної оплати або згідно дати, вказаної ЗАМОВНИКОМ в листі електронної пошти на адресу техпідтримки, після проведення вищевказаної оплати.
2.4 Надання послуг ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ починається одразу після активізації персональної картки (див. п.2.3) та продовжується до кінця розрахункового періоду, вказаного ЗАМОВНИКОМ при створенні акаунта. Надання послуг продовжується на наступний розрахунковий період за умови додатнього залишку на особовому рахунку ЗАМОВНИКА та якщо Угода не була розірвана за ініціативою однієї зі сторін.
2.5 ВИКОНАВЕЦЬ може надавати ЗАМОВНИКУ за цією Угодою також інші супутні хостингу послуги, такі як реєстрація доменних імен, розробка електронно-інформаційного ресурсу тощо. Вартість таких послуг оговорюється окремо.

3. Права та обов'язки ЗАМОВНИКА

3.1 ЗАМОВНИК зобов'язується:
 • Слідкувати за датою закінчення білінгового періоду та своєчасно проводити оплату послуг хостингу та супутніх йому, в порядку та в строки, передбачені цією Угодою.
 • Дотримуватись загальноприйнятих та загальнодоступних Норм користування мережею Інтернет.
 • Використовувати мережу Інтернет тільки легальним способом та не переносити на ВИКОНАВЦЯ відповідальність за збитки будь-якого роду, що несуть ЗАМОВНИК чи третя сторона в процесі використання ЗАМОВНИКОМ послуг ВИКОНАВЦЯ.
 • Не наносити шкоду програмній оболонці, технічним та програмним засобам, вузловим машинам ВИКОНАВЦЯ та третіх осіб.
 • Виконувати вказівки спеціалістів Виконавця щодо користування послугами та мережею Інтернет.
 • Не покладати на ВИКОНАВЦЯ відповідальність за видалення та/або пошкодження даних ЗАМОВНИКА на сервері ВИКОНАВЦЯ.
 • Не покладати на ВИКОНАВЦЯ відповідальність за будь-якими позовами та відповідальність за заборгованості, збитки, затрати та витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, що прямо чи опосередковано стосуються послуг ВИКОНАВЦЯ.
 • Регулярно знайомитись з офіційною інформацією ВИКОНАВЦЯ, яка стосується надання послуг, а також, регулювання відносин ВИКОНАВЦЯ та ЗАМОВНИКА, опублікованою на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ http://ukrhosting.ua.
 • Під час створення замовлення та рахунку на послуги ЗАМОВНИК автоматично дає свою згоду на збір та обробку власних персональних даних.
 • Повідомити достовірну контактну інформацію та свої реквізити і своєчасно сповіщати ВИКОНАВЦЯ про зміну цієї інформації. У випадку виникнення сумнівів у достовірності контактної інформації та реквізитів ЗАМОВНИКА ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити обслуговування до отримання нотаріально завірених документів, що свідчать про достовірність наданої інформації.
 • Зберігати конфіденційність своїх реєстраційних даних.
 • Виконувати у повному обсязі інші обов'язки, що передбачені цією Угодою.
3.2 ЗАМОВНИК має право:
 • Вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання послуг у відповідності до цієї Угоди.
 • Змінювати перелік ресурсів та послуг в межах обраного базового хостінг-плану, що публікуються на сервері ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ вносить зміну в перелік ресурсів акаунту та послуг після отримання заяви від ЗАМОВНИКА, що може бути надіслана звичайною або електронною поштою та проведення оплати за додатковий набір послуг.
 • Змінити базовий хостинг-план на інший. Зміна тарифного плану відбувається згідно заяви ЗАМОВНИКА, яка може бути надіслана звичайною або електронною поштою після проведення відповідної оплати. Всі кошти, які не були використані до моменту зміни тарифного плану, будуть перенесені на оплату нового хостинг-плану. В такому випадку переключення відбувається після доплати.

4. Права та обов'язки ВИКОНАВЦЯ

4.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:
 • Надавати ЗАМОВНИКУ послуги хостінгу у відповідності до обраного ЗАМОВНИКОМ тарифного плану.
 • Надавати консультації за допомогою електронної пошти стосовно питань надання хостинг-послуг (і супутніх йому послуг) та налаштування програмного забезпечення, яке надається ЗАМОВНИКУ ВИКОНАВЦЕМ та описано на сайті http://ukrhosting.ua. Технічна підтримка за допомогою служби ICQ та по телефону не надається.
 • Зберігати конфіденційність всіх даних, що стосуються діяльності ЗАМОВНИКА, яка стала йому відомою під час виконання даної Угоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 • Компенсувати збитки, пов'язані із перервою у функціонуванні веб-проекту ЗАМОВНИКА, розміщеному за Угодою, понад 12 годин з вини ВИКОНАВЦЯ, виключаючи передбачені в п.6.1, 6.2 умови та всі технічні роботи, що проводить ВИКОНАВЕЦЬ на власному обладнанні з метою профілактики та модернізації. Компенсація збитків відбувається виключно після письмового запиту ЗАМОВНИКА. Компенсація збитків полягає у звільненні ЗАМОВНИКА від оплати послуг ВИКОНАВЦЯ на період перебування веб-проекту ЗАМОВНИКА в мережі Інтернет в неробочому стані.
 • Повідомляти на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ про всі технічні та профілактичні роботи, а також про зміни в конфігурації програмного та апаратного забезпечення, про зміни способів доступу до сервісів та ресурсів тощо. Якщо впроваджені дії вимагають відповідних змін у веб-ресурсах ЗАМОВНИКА, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надсилати відповідні інструкції щодо змін на адресу електронної пошти, що вказана ЗАМОВНИКОМ під час створення акаунта. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за перебування веб-ресурсу ЗАМОВНИКА в неробочому стані у разі, якщо ЗАМОВНИК не виконав рекомендовані інструкції, в тому числі і через те, що ЗАМОВНИК не вичитує пошту із вказаної ним електронної скриньки або не має до неї доступу не з вини ВИКОНАВЦЯ.
4.2 ВИКОНАВЕЦЬ має право:
 • Переглядати та при потребі вносити зміни в умови цієї Угоди, а також в Прейскурант та перелік послуг. Про зміну вартості послуг ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується сповіщати ЗАМОВНИКА за 10 діб до введення їх в дію за адресою http://ukrhosting.ua у відповідному розділі; також ВИКОНАВЕЦЬ може сповіщати ЗАМОВНИКА електронною поштою.
 • Без додаткових попереджень Замовника змінювати перелік доступних програм та функцій.
 • Вносити зміни в конфігурацію серверів та програмного забезпечення, що встановлене на них, з метою підвищення рівня безпеки та належного функціонування. У разі, якщо ЗАМОВНИК не погоджується із змінами, що впроваджені, обидві сторони знаходять порозуміння шляхом індивідуальної зміни властивостей акаунта. В протилежному випадку сторони мають право розірвати дію Угоди. Про всі такі зміни ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується повідомляти ЗАМОВНИКА електронним повідомленням в найкоротші терміни.
 • Призупиняти надання послуг хостингу у зв'язку з проведенням необхідних планових ремонтно-профілактичних робіт на обладнанні ВИКОНАВЦЯ та позапланових аварійних робіт.
 • Заборонити виконання скриптів користувача, що можуть викликати перевантаження системи та/або нанести будь-яку шкоду роботі серверного, програмного та апаратного забезпечення, включаючи, але не обмежуючись використанням скриптів, що відкривають порти сервера для віддаленого підключення, а також використання "daemon" (резидентних) скриптів.
 • ВИКОНАВЕЦЬ має право надсилати на контактну адресу ЗАМОВНИКА електронні листи з повідомленнями, що містять інформацію про зміни чи доповнення у переліку послуг, що надає ВИКОНАВЕЦЬ, про проведення робіт чи оновлення обладнання, проведення акцій, або іншу інформацію, що стосується діяльності ВИКОНАВЦЯ.
4.3 ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право негайно призупинити надання хостинг-послуг та/або розірвати Угоду в безумовному порядку без повернення оплачених коштів в наступних випадках:
 • Неотримання від ЗАМОВНИКА оплати в повному обсязі за вартість відповідних послуг в належні строки.
 • Недотримання ЗАМОВНИКОМ хоча б одного пункту Угоди та/або Норм користування мережею Інтернет.
 • Недотримання ЗАМОВНИКОМ вказівок спеціалістів ВИКОНАВЦЯ щодо користування хостинг-послугами та мережею Інтернет.
 • У разі, якщо ВИКОНАВЕЦЬ вважає, що будь-які дії та/або бездіяльність ЗАМОВНИКА, завдають або можуть завдати шкоди ВИКОНАВЦЮ (в тому числі принижують його честь, гідність та ділову репутацію та/або перешкоджають нормальній роботі), іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі Інтернет.
 • При розміщенні в веб-проекті ЗАМОВНИКА:
  • інформації, що принижує честь та гідність інших людей;
  • інформації еротичного та порнографічного характеру;
  • VPN-тунелів/серверів, файлових архівів, проксі-серверів (розміщення або запуск), чатів, скриптів для сканування портів, та таких, що викликають необґрунтований вхідний трафік;
  • інформацію, програмне забезпечення чи інші матеріали, які повністю або частково захищені авторським та/або суміжним правом, без дозволу правовласника;
  • інформації чи програмного забезпечення, що містить в собі комп’ютерні віруси чи інші подібні компоненти;
  • інформації, що суперечить чинному законодавству України або міжнародному праву. ЗАМОВНИК усвідомлює, що у зв’язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи являється конкретне зображення таким, що суперечить нормам чинного законодавства України чи міжнародного права, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право такого визначення.
 • За рішенням уповноваженої державної установи відповідно до чинного законодавства України.
 • При встановленні наступних фактів (включаючи, але не обмежуючись):
  • масових розсилок ЗАМОВНИКОМ рекламних спам-листів через будь-які засоби мережі Інтернет;
  • виконання масових рекламних дій на ресурсах інших користувачів без згоди їх власників;
  • будь-яка підтримка спаму, хакінгу, крекінгу, накрутки пошукових систем (в т.ч. розміщення дорвеїв) та інших незаконних дій в мережі Інтернет;
  • поширення інформації, що дискредитує ВИКОНАВЦЯ.
 • У випадку, якщо ЗАМОВНИК після отримання повідомлення від ВИКОНАВЦЯ про призупинення надання послуг, не зв'яжеться з ВИКОНАВЦЕМ та не усуне порушення, що призвели до призупинення надання хостинг-послуг, Угода автоматично розривається ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку через 5 днів з моменту направлення ВИКОНАВЦЕМ повідомлення електронною поштою.
 • Моментом зупинки надання послуг або розірванням Угоди вважається дата направлення відповідного повідомлення електронною поштою ЗАМОВНИКУ.

5. Порядок оплати

5.1 Оплата ЗАМОВНИКОМ за Угодою здійснюється згідно переліку ресурсів і замовлених послуг, що зазначені в персональному акаунті ЗАМОВНИКА та встановлених ВИКОНАВЦЕМ поточних розцінок на ресурси та послуги. Оплата послуг проводиться згідно рахунку на оплату послуг. Для отримання рахунку ЗАМОВНИК повинен оформити замовлення на сайті ВИКОНАВЦЯ.
5.2 До початку надання послуг ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ:
 • авансовий платіж, що включає в себе оплату за обраний білінговий період (не менше 1 місяця), вказаний в переліку ресурсів та послуг, що публікуються на сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою http://ukrhosting.ua/hosting_plans.php;
 • всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активізації замовленого хостинг-плану.
5.3 ЗАМОВНИК зобов'язується підтримувати додатній баланс особистого рахунку. При наближенні до нульового балансу ВИКОНАВЕЦЬ електронною поштою може повідомляти ЗАМОВНИКУ про необхідність поповнення рахунку. Інформацію про баланс рахунку ЗАМОВНИК може також отримати самостійно за допомогою Панелі керування ресурсами в режимі online.
5.4 ВИКОНАВЕЦЬ призупиняє надання послуг у разі негативного балансу особистого рахунку ЗАМОВНИКА до моменту поповнення ЗАМОВНИКОМ свого особистого рахунку.
5.5 Оплата ЗАМОВНИКОМ послуг за Угодою здійснюється авансовими платежами в національній валюті України.

6. Відповідальність Сторін

6.1 ВИКОНАВЕЦЬ не надає послуг з підключення ЗАМОВНИКА до мережі Інтернет і не несе жодної відповідальності за недоброякісне надання цих послуг інтернет-провайдером ЗАМОВНИКА.
6.2 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ або третьою стороною за будь-які затримки, переривання доступу до ресурсу, збитки чи втрати, що відбуваються:
 • внаслідок дій ЗАМОВНИКА та/або третьої сторони;
 • через несправність обладнання, яке не належить ВИКОНАВЦЮ, але є складовою частиною мережі;
 • через недостатню якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;
 • внаслідок обставин непереборної сили в загальноприйнятому розумінні.
6.3 ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за:
 • зміст інформації, що розміщена на веб-сайті ЗАМОВНИКА, а також за зміст, актуальність та достовірність інформації, що передається/приймається під час користування послугами ВИКОНАВЦЯ;
 • будь-яку шкоду та/або збитки (включаючи втрачену вигоду та непрямі збитки), яку зазнав ЗАМОВНИК та/або треті особи під час використання або невикористання ресурсів та послуг ВИКОНАВЦЯ (в тому числі через розголошення та/або втрату ЗАМОВНИКОМ своїх реєстраційних даних), розмір яких виходить за межі сум, що отримані від ЗАМОВНИКА в якості сплати за послуги;
 • проблеми, пов’язані з використанням ЗАМОВНИКОМ неліцензійного програмного та/або технічного забезпечення;
 • некваліфіковані дії ЗАМОВНИКА щодо використання хостинг-послуг;
 • цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних ЗАМОВНИКА на сервері ВИКОНАВЦЯ.
6.4 ЗАМОВНИК несе відповідальність за:
 • будь-яку неправомірну діяльність та/або бездіяльність ЗАМОВНИКА чи осіб, які використовують його реєстраційні дані, що завдали шкоду будь-якого виду ВИКОНАВЦЮ;
 • за недотримання термінів та порядку сплати Послуг.
6.5 ВИКОНАВЕЦЬ не зобов'язаний надавати консультації з загального програмного забезпечення, інформація про яке може бути отримана з відповідних посібників користувача на таке програмне забезпечення.
6.6 ЗАМОВНИК самостійно відповідає за регулярну перевірку змін умов цієї Угоди на офіційному веб-сайті ВИКОНАВЦЯ.
6.7 Розірвання цієї Угоди не звільняє ЗАМОВНИКА від зобов’язання сплатити ВИКОНАВЦЮ заборгованості за надані послуги.

7. Врегулювання суперечок

7.1 Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з її виконанням.
7.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, надісланої поштою або на e-mail.
7.3 У випадку, якщо сторони не зможуть досягти згоди зі спірних питаннь шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно чинного законодавства України.

8. Термін дії Угоди

8.1 Угода укладається терміном на 1 (один) рік і автоматично продовжується на наступний рік, за умови авансової проплати ЗАМОВНИКОМ послуг згідно п.5 та за відсутності взаємних претензій.
8.2 Угода набирає чинності з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань по ній. Дата початку надання послуг залежить від дати активізації персональної картки ЗАМОВНИКА та може відрізнятися від дати укладання Угоди. Дата закінчення надання послуг також може відрізнятися від дати закінчення дії Угоди (див. п.2.3).
8.3 З моменту укладання Угоди всі попередні усні та письмові домовленості Сторін, що стосуються предмету Угоди, втрачають силу.
8.4 Угода вважається розірваною в разі подання ініціатором розірвання заяви про це іншій Стороні. Заява може бути надіслана звичайною або електронною поштою на адресу іншої Сторони. При цьому Сторона-ініціатор розірвання Угоди повинна не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів повідомити про свій намір іншу Сторону.
8.5 ЗАМОВНИК має право на розірвання Угоди в односторонньому порядку лише у випадках відсутності заборгованості перед ВИКОНАВЦЕМ.
8.6 Угода може бути розірвана ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку без попередження у випадках, передбачених цією Угодою, а також в силу причин, що знаходяться поза межами контролю ВИКОНАВЦЯ, за умови обов'язкового надсилання електронного повідомлення ЗАМОВНИКУ.
8.7 Угода може бути розірвана за взаємною згодою Сторін.
8.8 При розірванні Угоди за ініціативою ЗАМОВНИКА, невикористана частина авансу йому не повертається.
8.9 Розірвання даної Угоди не звільняє Сторони від відповідальності за її невиконання або неналежне виконання.
8.10 Угода залишається в силі в разі зміни реквізитів Сторін, зміни їх статутних документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми тощо.

9. Адреса та банківські реквізити ВИКОНАВЦЯ

ФОП Годунов Олександр Сергійович

р/р 26005010969898 в ПАТ "УКРСОЦБАНК"

МФО 300023 ЄДРПОУ 2969716059

Платник єдиного податку

тел. 032-23-93-503


ПЕРЕВІРКА ДОМЕНУ

домен:
 
зона: OK

РЕЄСТРАНТ ДОМЕНУ

 
OK

НОВИНИ

RSS
Збільшення цін на українські домени
З 30.04.2016. ...»
30/04/2016
Увага! Графік роботи техпідтримки
Вихідні: 01-04 травня і 09-11 травня ...»
27/04/2015
На сайті встановлений реальний курс долара
...»
17/04/2015
Збільшення вартості хостингу
для послуг віртуального хостингу на серверах, що знаходяться за межами України ...»
30/03/2015
Підвищення цін на українські домени
З 01.04.15 підвищення цін на доменні імена ...»
13/03/2015
Увага! Домени з контактами в Криму
Міжнародні домени, які мають у контактах кримський адреса, будуть заблоковані ...»
05/03/2015

НАШІ КЛІЄНТИ


2i2energomaster.com.ua

ukrfish.in.ua

eurient.com

krystal.te.ua
© 2002 – 2024 ukrhosting.com
HOSTOBZOR.ru Credit card purchases will be sold by
2Checkout.com,Inc. - Ohio, U.S.A.
Services provided by UKRHOSTING
Ukrhosting accepts credit card payments via 2CheckOut

Головна сторінкаПідтримкаКонтактиФорум
Мапа сайтуАрхів документівАрхів новин

ХОСТИНГ. Оферта
Hosting Policy